asansör-modernizasyon

Sanayi Devrimi’nden sonra başta endüstriyel alanlarda kullanılmaya başlayan asansörler, zaman içerisinde daha yüksek binaların inşa edilmesinde önemli bir rol oynamıştır. İlk zamanlar ev asansörleri bireylerin ve inşaat firmalarının isteği doğrultusunda tercih edilirken, zamanla bu alanda yapılan yasal düzenlemelerle birlikte bazı durumlarda asansör kullanımı zorunlu hale getirilmiştir. Son yasal düzenlemeye göre kat sayısı 4 ve daha fazla olan apartmanlarda apartman bulunması zorunludur. Bu şartı sağlamayan apartmanların ruhsat alabilmeleri mümkün değildir. Bu zorunluluk, asansörlere duyulan talebin artmasına ve buna bağlı olarak pek çok asansör firması ile marklarının ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Ev Asansörleri Kullanım Alanları

Ev asansörleri her geçen gün daha yaygın şekilde kullanılsalar da kullanım alanları sınırlıdır. Genellikle çok katlı müstakil evlerde, rezidanslarda ve apartmanlarda kullanılan ev asansörleri, zaman zaman kat sayısı ya da çalışan sayısı az olan iş yerlerinde de kullanılmaktadır. Ev asansörlerinin bu isimle anılmalarının temelinde, boyutları ve taşıyabileceği yük kapasitesi yer almaktadır. Ev asansörlerinin taşıma hacimleri genellikle 2 ila 8 kişi arasında değişmektedir. Diğer bir ifadeyle ev asansörleri, endüstriyel asansör çeşitlerine göre daha az yük taşıyan ve boyutları da daha küçük olan asansörlerdir.

Ev Asansörü Seçerken Dikkat Edilmesi Gerekenler

Evlerde kullanılacak ev asansörlerinden istenilen verimi alabilmek için doğru asansör seçimi büyük öneme sahiptir. Güvenli ve sorunsuz bir asansör deneyimi yaşamak için asansör seçerken aşağıdaki hususların gözden kaçırılmaması gerekmektedir:

  • Marka Seçimi: Ev asansörleri ya da farklı asansör çeşitleri tercih edilirken her şeyden önce markasına odaklanılmalıdır. Asansörlere duyulan talebin giderek artması, çok sayıda yeni asansör firmasını ortaya çıkmasına neden olmuştur. Ancak bu firmaların hepsinin aynı kalitede ürün sunduğunu söylemek mümkün değildir. Bu yüzden de kaliteli ve bilinirliği yüksek markaların seçilmesine özen gösterilmelidir.
  • Garanti Süresi: Hem asansör üreticisi firmalar hem de asansörlerin montajını yapan firmalar, ev asansörlerinin garantisi için farklı şartlar sunmaktadır. Asansör yaptırılmadan önce garanti şartları ve neleri kapsadığı net olarak belirlenmelidir.
  • Yedek Parça: Üretildikleri ülke dolayısıyla bazı asansör çeşitlerinin yedek parçalarını bulmak son derece zordur. Bu durum, olası arızalarda asansörlerin uzun süre kullanım dışı kalmasına neden olabilmektedir. Bu yüzden de asansör alırken yedek parçalarının kolay bulunabilmesine de dikkat edilmelidir.

Ev Asansörü Fiyatları

Ev asansörleri fiyatları hakkında net bir rakamdan söz edebilmek mümkün değildir. Zira günümüzde asansör üretimi ve montajı yapan çok sayıda firma bulunmaktadır. Firma sayısındaki bu çeşitlilik, doğal olarak fiyatlarda da değişikliklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Bu yüzden de asansör almadan önce detaylı bir fiyat araştırmasının yapılması önem taşımaktadır. Ancak yalnızca fiyat odaklı değerlendirme yapmak da doğru değildir. Yalnızca uygun fiyatlı oldukları için seçilen asansörlerin uzun vadede daha fazla problem yaratmaları mümkündür.