asansör-modernizasyon

Endüstriyel alanlarda yük taşımak, insanların kullandığı çok katlı binalarda da katlar arasında geçişi sağlamak için kullanılan asansörler, her geçen yıl daha gelişmiş teknolojiler ile donatılmaktadır. Teknoloji alanında yaşanan gelişmeler ve gereksinimlerin artması bu durumun temel tetikleyicileri arasındadır. Asansörler zaman içerisinde yıpranabilmekte ya da dönemin gereksinimlerini karşılamaktan uzak kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda asansörün tamamen değiştirilmesi büyük bir maliyetin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Ancak gerekli modernizasyonların yapılmaması da hem verimliliğin azalmasına hem de kazaların yaşanmasına yol açabilmektedir. Bu noktada asansör modernizasyon işlemi devreye girmektedir.

Asansör Modernizasyon Çeşitleri

Asansör modernizasyon işlemi ile ifade edilmek istenilen husus, asansörlerde eskiyen parçaların yenilenmesi ya da değiştirilmesidir. Bu modernizasyon işlemi genellikle iki başlık altında değerlendirilmektedir. Bunlardan ilki görsel modernizasyondur. Özellikle asansörün iç donanımlarında yıllar içerisinde meydana gelen yıpranmalar, eskimeler ya da kırılmalar estetikliğin ortadan kalkmasına neden olmaktadır. Bu sorunun ortadan kaldırılabilmesi adına asansör içinin yeniden tasarlanması ve yapılan tasarıya göre modernize edilmesi sağlanmaktadır. Görsel modernizasyon asansörün performansı ve güvenliği açısından herhangi bir anlam ifade etmese de görüntü kirliliğini ortadan kaldırmaktadır. Diğer bir modernizasyon türü de teknik modernizasyondur. Asansörler için esas önemli olan modernizasyon türü de budur. Asansörün çalışmasını sağlayan ve zaman içerisinde sürtünme ya da çeşitli nedenler dolayısıyla yıpranarak kullanılamaz bir hal alan parçalar, teknik modernizasyon ile değiştirilmelidir. Teknik modernizasyonun geciktirilmesi, asansörlerde kazaların meydana gelmesine yol açabilmektedir.

Modernizasyonda Dikkat Edilmesi Gerekenler

Asansörler için modernizasyon işleminin yapılmasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar mevcuttur. Bunların başında modernizasyon için doğru zaman seçimi gelmektedir. Gereğinden önce yapılan modernizasyonlar, ekstra maliyetlerin ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Asansörlerin düzenli bakımları esnasında tüm teknik parçaların gözden geçirilmesi ve bakımla düzeltilebildikleri süre boyunca gerekli düzeltmelerin yapılması tavsiye edilmektedir. Ancak bakımın yeterli gelmediğinin tespit edildiği zamanda da hiç vakit kaybedilmeden asansör modernizasyon işlemine başlanmalıdır. Modernizasyon işlemini yapacak firmanın bu konuda profesyonel olması ve modernize edilecek asansöre dair deneyiminin olması da gözden kaçırılmaması gereken hususlardandır.